Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde iş barışını bozan, çalışma ortamını olumsuz şekilde etkileyen, yasal mevzuatlar gözetilmeksizin idare eliyle yapılan keyfi uygulamalar nedeniyle 01 Aralık 2020 tarihinden itibaren başlattığımız eylemlilik süreci Sağlık Bakanlığı ile varılan uzlaşı sonrasında kamusal sağlık hizmetlerinin daha fazla kesintiye uğramaması için askıya alınmıştır.
Sayın Sağlık Bakanı tarafından hastanede yasal mevzuatların uygulanacağı, gerekli denetimlerin yapılacağı ve başta çalışanlar üzerindeki baskı iddiaları olmak üzere gereken araştırmaların yapılacağı taahhüt edilmiştir.
Sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine getiririz.
Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası Yönetim Kurulu