Hekimliğin en temel ilkesi insana hizmettir. Hekimler, insan haklarının bütünsel olduğu bilinciyle ve insanın doğuştan gelen yaşama hakkının kutsallığından ödün vermeden mesleki uygulamalarını yapmalıdır. Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası kurulduğu günden beridir ülkemizde yaşayan herkesin din, dil, ırk, cinsiyet, mezhep, cinsel yönelim, politik düşünce ve sosyoekonomik durum ayrımı gözetilmeksizin güvenli ve ulaşılabilir sağlık hizmeti alması için çalışmayı görev edinmiştir. Özellikle içinden geçmekte olduğumuz pandemi sürecinde artan ekonomik krizle de birlikte eşit, ücretsiz ve nitelikli kamusal sağlık hizmetinin önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır. Buna karşın bürokratik yapının hantallığından dolayı kamu sağlık merkezlerimizin insan iş gücü ve fiziki alt yapı eksiklikleri yıllardır olması gereken şekilde giderilememiştir. Ülkemizde sağlığın kalesi olan kamu sağlık merkezlerimizdeki eksikliklerin ivedi bir şekilde giderilmemesi halinde sağlık hizmetlerinin daha fazla aksayabileceği bilinmelidir. Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi ve Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi teşkilat yasaları on yıllardır güncellenmemiş ve tıbbın gelişmesinin bir gereği olan düzenlemeler eksik kalmıştır. Şu an yürürlükte bulunan yasalarda bile var olan hekim kadroları 2016 yılından beri, yani tam 5 yıldır açılmamıştır. Gelen geçen hükümetler hekimleri sözleşmeli, mecburi hizmetçi, uzamış mecburi hizmetçi, hizmet alımı gibi farklı kategorilerde iş güvencesiz çalıştırmayı alışkanlık haline getirmiştir. Bu durum kabul edilebilir değildir. Hekimlik mesleği güvencesiz sürdürülen, siyasilerin iki dudağı arasına sıkışan bir meslek olamaz. Aylarca üzerinde çalışılan sınav tüzüğü, Bakanlar Kurulu tarafından geçirilip, tüm ilk atama ve yükselme kadroları derhal münhal ilan edilmeli; sağlıkla ilgili tüm yasalar çağımızın gerektirdiği şekilde revize edilmelidir. Hükümet edenler her dönemde sağlık çalışanlarına ödenen ek mesailer üzerinden siyaset yapmaktadır. Bir kez daha hatırlatmak isteriz ki, sağlıkta ek mesai olarak nitelendirilen ‘nöbet tutmak’ sağlık çalışanlarının gönüllülük esasına göre yaptığı bir iş değil, sağlık hizmetlerinin 24 saat boyunca kesintisiz sürdürülmesi için verilen elzem bir hizmettir. Nöbet kavramı yasal mevzuatta yerini almalı, pek çok hayatın kurtarıldığı ve acil tıbbi müdahalelerin yapıldığı bu görev ek mesai tartışmalarının dışına çıkarılmalıdır. Covid-19 pandemisi, tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de sağlık ve ekonomi başta olmak üzere çeşitli yönlerden etkilemiştir. Pandemiyle mücadelede başarı sağlanabilmesi için tüm uygulamalar şeffaf bir zeminde ve bilimsel doğrular gözetilerek yapılmalıdır. Covid-19 dışı hastaların tedavilerinde aksaklıklar yaşanmadan, bu ilkeler doğrultusunda yapılacak uygulamalara her türlü katkıyı koymaya devam edeceğimizi bir kez daha bildiririz. Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası Yönetim Kurulu olarak tüm meslektaşlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutlar mesleklerini hekimlik onuruna yaraşır güzel günlerde icra edebilmelerini dileriz.

 

Saygılarımızla

Yönetim Kurulu (a)

Dr. Ahmet Varış

Başkan