Covid-19 pandemisiyle birlikte daha da artan ekonomik kriz nedeniyle yurttaşların ücretsiz, nitelikli ve eşit kamusal sağlık hizmetine olan ihtiyacı gün geçtikçe artmaktadır. Buna karşın kamu sağlık merkezlerine yıllar içerisinde gereken yatırımlar yapılmamıştır.

Bizler Kıbrıs Türk Kamu Hekimleri olarak yıllardır hastalıklar dışında ülkemizdeki sağlık sisteminin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yaparken aynı zamanda yasal düzenlemelerdeki eksiklikler ve alt yapı eksiklikleriyle de mücadele ediyoruz.

Tüm bunlarla birlikte son 5 yıldır kamuya hekim istihdamı için tek bir kadro bile açılmamıştır. Yürürlükte bulunan Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi ve Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Teşkilat Yasaları’nda onlarca boş hekim kadrosu olmasına rağmen hükümetler hekimleri kadrolu çalıştırmak yerine iş güvencesiz çalıştırma yoluna gitmektedir.

Hekimlik onuru ayaklar altına alınmıştır ki bu en çok hastaların ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetlerinin kalitesini düşürme riski taşımaktadır. Her türlü riske rağmen kamu sağlık hizmetlerinin 24 saat boyunca kesintisiz şekilde devam etmesi için nöbet ücretleri bile ödenmeden iş güvencesiz olarak çalıştırılan meslektaşlarımız teker teker kamudan ayrılmaktadır.
İdareyi bir kez daha uyarmak ve bahsi geçen konularla ilgili çözüm bulmak amacıyla 25 Mart 2021 Perşembe günü 09.00-12.00 saatleri arasında Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde poliklinik hizmetleri verilmeyecektir.
Acil Servis, Acil Durum Hastanesi, Onkoloji, Hemodiyaliz, Thallesemia, 112, Yoğun Bakım, ameliyathane ve yatan hasta hizmetleri devam edecektir.

Kamu sağlık merkezlerindeki eksikliklerin giderilmesi ve hekimlerin iş güvenceli olarak çalıştırılmasının sağlanması için kadroların münhal ilan edilmesiyle ilgili idare gereken somut adımları atmadığı takdirde eylemlilik sürecimizi artıracağımızı kamuoyunun bilgisine getiririz.

Saygılarımızla

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş) Yönetim Kurulu