Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş), 23-25 Eylül 2021 tarihlerinde Hırvatistan’ın Dubrovnik şehrinde gerçekleşen Avrupa Maaşlı Doktorlar Federasyonu (FEMS)’nun Genel Kurulu’nda oyların %96’sını alarak tam üyeliğe kabul edildi.
FEMS (European Federation of Salaired Doctors), 1964 yılından bu yana Avrupa Birliği içinde doktorların çalışma koşullarının iyileştirilmesi, sağlık politikalarının geliştirilmesi, hasta güvenliği, hizmet kalitesi gibi konularda ulusal ve uluslararası boyutta çalışmalar yapmaktadır. Avrupalı maaşlı doktorların maddi ve manevi olarak güçlenmeleri yönünde çalışmalar yapan kar amacı gütmeyen FEMS’de Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Fransa, İtalya, Hollanda, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovenya, İspanya ve Kıbrıs gibi Avrupa’nın çeşitli ülkelerinin önde gelen hekim sendikaları ve hekim meslek örgütleri temsil edilmektedir. Hekimlerin çalışma koşulları ve saatleri, güvenlikleri, mesleki risklerden korunmaları, mesleki eğitimleri, hastane yönetimlerindeki liderlikleri, ulusal ve uluslararası (Avrupa Birliği içinde) sağlık politikalarının geliştirilmesi, hekim maaş ve ücretlerinin iyileştirilmesi için AB içinde birlikte çalışmak FEMS’in başlıca amaçlarındandır.
Tıp-İş, ülkemizde uluslararası standartların tam olarak hayat bulmamış olması, kötü çalışma koşulları, hekim ve alt yapı eksiklikleri, hasta güvenliği zaafiyeti, yetersiz sağlık hizmet kalitesi, yanlış sağlık politikalarına karşı yıllardır yorulmadan mücadele etmektedir. FEMS’e üye olarak çalışmalarına uluslararası boyut kazandırmış, Avrupa Birliği üye ülkelerin hekim örgütleri ile işbirliği ve güç birliği imkanı yakalamıştır.
2017 yılında başlayan FEMS üyelik süreci eski başkan Dr. Sıla Usar İncirli ve genel sekreter Dr. Arif Ersoy’un çalışmaları sonucunda 2018 yılında Tıp-İş’in gözlemci üyeliğe kabul edilmesiyle hız kazanmıştı. Tam üyelik başvurusunun oylandığı Genel Kurul’da Sendika’yı eski başkan aynı zamanda FEMS delegesi Dr. Sıla Usar İncirli temsil etti.
Tam üyelikle birlikte Tıp-İş’in kurumsal olarak Avrupa Birliği içinde bir federasyonda temsil ediliyor olması Kıbrıs Türk hekimleri açısından büyük bir kazanımdır.
2014 yılında tam üye olan Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nden sonra Tıp-İş ülkemizde FEMS’ e üye olmayı başaran ikinci hekim örgütü olmuştur.
Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası Yönetim Kurulu