Bugün sabah saatlerinde başbakan ile görüşen Tıp-İş heyeti, Sağlık bakanına ulaştıramadıkları mektubu başbakana ilettiler. Nöbet tutan hekimlerin ücretsiz yemek alma hakları ve aylardır ödenmeyen ek mesailerinin ödenmesi için konuşuldu. Ayrıca ülkemizdeki seyri hız kazanan Covid 19 pandemisinin sağlık servislerini ve yoğun bakım ünitelerini zorladığı, sağlık bakanlığının sağlık çalışanları ile iletişime geçmeme ve başına buyruk tutumları nedeniyle toplum sağlığının ciddi olarak büyük bir risk altında olduğunun altı çizildi. Başbakandan önümüzdeki hafta sendikaları ve sağlık bakanını bir araya getireceğine dair sözlü taahhüt alarak başbakanlıktan ayrıldık.

Kıbrıs türk Hekimler Sendikası Yönetim Kurulu (a)
Dr. Mustafa Taşçıoğlu
Başkan