Sayın Ali Pilli

KKTC Sağlık Bakanı

 

Sayın Bakan,

16 Aralık 2021 Perşembe günü sağlık alanındaki sorunları görüşmek üzere daha önceden de defaatle yaptığımız çağrıların sonucu olarak tarafınızca verilen randevuya icabet ederek sağlık bakanlığına geldik. Lakin aynı anda sağlıkta örgütlü diğer sendikalardan birine de randevu verildiğini orada öğrendik. Takdir edersiniz ki sağlıkta örgütlü bazı sendikaların masaya çağırılıp bazılarının çağırılmaması ortak mücadele verilmesi gereken sağlık sorunlarına ve bu sorunların konuşulacağı bir ortama daha başlamadan sekte vurmak ve kaosa sürüklemenin yanı sıra etik de değildir. Bu nedenle tarafınızca yaratılmaya ve bizi de içine çekmeye çalıştığınız diğer sendikalar arasında taraf olma ve seçim yapma dayatmasını kabul etmeyeceğimizi belirtmek isteriz

27 Aralık 2021 tarihine kadar bizim önerimizle kabul ettiğiniz kriz masasının oluşturulmasında, sağlıkta örgütlü tüm sendikaların eksiksiz olarak davet edilmesini, eğer bu gerçekleşmiyorsa hekimlerle ilgili sorunları ve çözüm önerilerini görüşmek adına sadece TIP-İŞ’in çağrılmasını, aksi takdirde belirtilen tarihten itibaren sendikal eylemlere başlayacağımızı belirtiriz.

 

Dr. Mustafa Taşçıoğlu

Başkan