Tıp-İş 27 Aralık tarihinde aşağıda yer alan bakana ilettikleri mektupla başlattıkları eylemleri yönetimden olumlu adım atılmaması sebebiyle 3 Ocak 2022 Pazartesi Tarihinden itibaren genişletiyor.

 


27 Aralık 2021 tarihinde bakana ilettiğimiz mektup ile taleplerimizi sıralayarak başlattığımız acil tetkik, teşhis ve tedaviye yönelik kurullar haricindeki diğer tüm kurulları yapmama eylemimiz devam ediyor.

Bu sürede bakanlıktan sorunların çözümüne yönelik bir adım atılmaması nedeniyle 3 Ocak 2022 Pazartesi tarihinden itibaren Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi ve Cengiz Topel Devlet Hastanesinden başlayarak diyaliz, hematoloji-onkoloji ve kemoterapi poliklinikleri hariç tüm polikliniklerde hasta bakmama eylemimizi başlatıyoruz.

Taleplerimize olumlu yanıt verilip gerekli adımlar atılana dek eylemlerimiz devam edecektir.

Dr. Mustafa Taşçıoğlu

(Başkan)

 


 

SAYIN ALİ PİLLİ,

KKTC SAĞLIK BAKANI

Sayın Bakan,

Gerek Covid-19 pandemisi, gerekse de ekonomide yaşanan olağanüstü koşullar nedeniyle yaşamakta olduğumuz sorunların çözümü için yaptığımız diyalog çağrımızı dikkate almadınız.

Bu nedenle:

  • Sağlık servislerinde ve Acil Durum Hastanesi’nde ihtiyaç duyulan hekim istihdamları için sendikamızla iletişim kurup gerekli adımlar atılana kadar,
  • Ek mesai ödemeleri yasal süre içerisinde ödenene kadar,
  • Acil servislerde çalışan doktorların vardiya, rotasyon ödemeleri yapılana kadar,
  • 8 Kasım 2021’de yapılması planlanan fakat tarafınızdan ertelenen teknik kurul toplanıp karar üretene kadar,
  • Nöbet tutan doktorların yemek hakkı verilene kadar,
  • Temaslı olduğu halde sağlık çalışanlarının baskı ile çalışmaya zorlanması uygulamasına son verilene kadar,
  • Keyfi (siyasi) görevlendirmelerle, uzman hekimlerin Sağlık Bakanı’nın seçim bölgesindeki sağlık merkezinde mesai saatleri sonrası, uzmanlık alanları dışında tıbbi hataya açık şekilde hasta bakmaya zorlanması uygulamasına son verilene kadar eylem kararı alnınmıştır.

27 Aralık 2021 tarihinde itibaren sendikal eylem olarak,

  • Sağlık kurulu hizmetleri (acil sek, teşhis tetkik ve tedaviye yönelik kurullar hariç) durdurulmuştur (İşe girme, engellilik, ehliyet, vatandaşlık, malullük, itiraz, sözleşme yenileme ve avcılık kurul ve muayeneleri yapılmayacaktır).
  • Sendikamızla görüşmeden yapılacak görevlendirmelerde, sendikal eylem olarak icabet edilmeyecektir.
  • Temaslı hekim ve diğer sağlık çalışanlarına bir (1) hafta hastalık raporu verilerek ve izole olmaları sağlanarak, rapor süresi sonunda PCR kontrolü ile işe başlayacaklardır.

 

Dr. Mustafa Taşçıoğlu

Başkan