Sendikamızın acil durumlar haricindeki rutin Sağlık Kurulları işlemlerine (ikamet, çalışma izni, vatandaşlık işlemleri ) katılmamakla ilgili gerçekleştirmekte olduğu eylemi etkisiz kılmak ve/veya dolanmak amacıyla, yasal mevzuata açık şekilde aykırı işlem yapılmaktadır.
Sağlık Kurulları Tüzüğü, Sağlık Kurullarının Lefkoşa Devlet Hastanesi Başhekimi’nin başkanlığında ve onun tarafından görevlendirilecek hekimlerin katılımı ile oluşacağını açıkça belirtmesine rağmen; Sağlık Bakanlığı Sendikamızın eylemini etkisizleştirmek amacıyla Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne aktarılmasına karar vermiştir.

Bahse konu karar, kamu sağlık çalışanlarının sendikal mücadele ile ortaya koydukları hak arayışını baltalamak amacı taşıyan; seçime sayılı günler kala tamamen siyasi saik ve menfaat temini dışında hiçbir anlamı olmayan; tamamen yasadışı bir karardır.
Sağlık Bakanlığı’nı acilen bu yanlıştan dönmeye çağırırız. Aksi takdirde konuyu yargıya taşımaktan çekinmeyeceğimizi önemle vurgular ve yasaya aykırı bir şekilde oluşan bir kurulun alacağı kararların geçersizlikle malül olacağı hususunda tüm ilgilileri uyarmayı görevimiz addederiz.

 

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası Yönetim Kurulu (a)

 

Dr. Mustafa Taşçıoğlu
(Başkan)