Değerli basın mensupları,

Bugün burada “’Şeffaf ve hesap verebilen” bir kamu hizmeti komisyonu oluşturmak iddiası ile basın açıklamaları yapan, “Kurumsal bir yapı” oluşturmaktan bahseden, gelen giden başkan ve yönetimlere göre değişmeyen tutumlar sergileyeceğini iddia eden lakin  tam tersi uygulamalar yapan  Kamu Hizmeti Komisyonu başkanı Ömer Köseoğlu’nu protesto etmek ve  her türlü yasal hakkımızı kullanacağımızı  bildirmek için bir araya geldik.

 

18 Ağustos 2022 tarihinde gerçekleştirilmiş olan hekim mülakatlarına gözlemci olarak Tıp- İş Sendikası’nı temsilen katılan başkan Dr. Mustafa Taşçıoğlu’nun mülakata katılan hekimlerin 2005 Kamu görevlileri sınav tüzüğüne göre, hesaplanan puanları ve girdikleri sınavlardan aldıkları notları içeren belgelere erişimi Komisyon başkanı Ömer Köseoğlu tarafından yasa dışı ve despotça bir üslupla engellenmiştir.

 

Mülakat başlamadan sözlü olarak komisyon başkanına gözlemci sendika olarak bu bilgilere ve belgelere erişim hakkımızın olduğu, bu belgelere erişemezsek yapılacak mülakatın adil, objektif ve hukuka uygun olup olmadığını değerlendiremeyeceğimizi bildirdik. Gözlemci sendikaların belgelere erişimini engelleyerek sendikaları dışlamış olacağını, sendikal mücadeleyi zayıf düşürme girişimi olarak algılanacağını, üstelik ‘’Değiştirilmiş hali ile 2005 Kamu Görevlileri sınav tüzüğüne’’ de aykırı davranmış olacağından yapılmaya çalışılan mülakatın hukuka aykırı olup dava konusu haline geleceğini kendisine bildirdik.

 

Tüm uyarılarımıza ve ısrarlı taleplerimize rağmen bilgi ve belgelere erişimimiz başkan tarafından engellenerek mülakata katılmamız mümkün olmadı. Çalışanların örgütlü mücadelesinin en önemli kurumları olan   sendikaları dışlayan, belge ve bilgilere erişimine engel olan, sendikaları etkisiz kılmaya çalışan, hukuka aykırı mülakat gerçekleştirmeye yeltenen komisyon başkanını protesto ediyoruz.  Antidemokratik, faşizan ve despot tutumları bir yana, hukuk tanımayan tavırları ile de kamu hizmeti komisyonunun güvenilirliğine gölge düşüren hareketleri gerek örgütlü sendikalar gerekse de kamuoyu tarafından kabul görmeyecektir. Bu durum, komisyonun gerçekleştireceği sınav, mülakat ve atamalara da şüphe ile yaklaşılmasına ve hukuk davaları açılmasına yol açacaktır.

 

TIP-İŞ, KTAMS KAMU-SEN,KTÖS KTOEÖS