Yüzyılı aşkın bir süredir dünyanın her yerinde emek sömürüsüne karşı daha insani çalışma koşulları arayışı ile işçi sınıfının verdiği mücadeleler sonucu ,1 Mayıs günü işçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü olarak kutlanmaktadır.

Ülkemizde işçi ve özel sektör çalışanlarının sadece özlük hakları değil, anayasal bazı hakları da verilmemektedir. Özel sektör çalışanlarına sendikal haklarını sağlamayan hükümetler, bunu fırsat bilerek emek sömürüsüne devam etmektedir. Açlık sınırının altında kalan bir asgari ücrete mahkûm bırakılan çalışanların bir kısmı sosyal güvencesiz ve kayıt dışı çalıştırılmaya devam etmekte, devlet ise sermaye sahiplerinin bu tutumu karşısında seyirci kalmaktadır.

Emek sömürüsü sağlık alanında da yıllardır devam etmektedir. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi bünyesinde taşeron firmalar tarafından hastanenin farklı birim ve kademelerinde çalıştırılan 85 sağlık emekçisinin sigorta primleri ve ihtiyat sandığı birikimleri bir yıldır yatırılmamakta ve bu kişiler sosyal güvencesiz çalıştırılmaya devam etmektedir.

Yasalarla ödenmesi Murad edilen meslek risk ödeneği hemşirelere ödenmemekte, vardiya usulü ile acil servislerde çalışan kadrolu pratisyen hekimlerin vardiya tahsisatı ödenirken, sözleşmeli pratisyen hekimlerinki ödenmemektedir. Eşit işe eşit ücret ilkesi çiğnenmektedir. Sağlık çalışanlarının nöbet ücretleri 4 aydır ödenmemektedir.

İhtisas sürelerinin yarısını ülkemizde diğer yarısını ise Türkiye Cumhuriyeti’nde yaparak uzmanlaşan asistan hekimlerimizin emek sömürüsü yıllardır devam etmektedir. Ülkemizde asistan hekimler düzenlenen tüzükle branşları dışında, acil servislerde eksik iş gücünü gidermek adına çalıştırılmakta, tuttukları servis nöbetleri için herhangi bir ücret ödenmemekte ve anayasaya aykırı bir şekilde angarya çalıştırılmaktadır.

İhtisas eğitiminin ikinci yarısında ise Türkiye Cumhuriyeti’ne gönderilen asistan hekimlerimiz orada hiçbir sosyal güvence sahibi olmadan, genel sağlık sigortası kapsamına alınmadan ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından herhangi bir maaş ödenmeden çalışmaya devam etmektedir.

Emeğin değersizleştirilmediği ve emekçinin sömürülmediği 1 Mayıslar görmek umuduyla sendikal mücadelemize devam edeceğimizi kamuoyuna duyurur, KKTC devletine bir kez daha sorumluluklarını hatırlatırız.

 

Yaşasın örgütlü hekim dayanışması, yaşasın 1 Mayıs!

 

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası Yönetim Kurulu (a)

Dr. Şükrü Onbaşı

(Başkan)