Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (TIP-İŞ) olarak Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’ni ziyaret ederek ülke, sağlık sistemi ve meslekle ilgili konularda görüş alışverişinde bulunduk.

Hekimlerin çalışma koşulları ve özlük haklarının iyileştirilmesi, toplum sağlığının geliştirilmesi için iki hekim örgütü olarak, mevcut işbirliği ve dayanışmamızı artırarak sürdürme kararı aldık.
Görüşmeye TIP-İŞ adına Başkan Dr. Özlem Gürkut ve Dr. Enver Kneebone katılırken, KTTB’den ise Başkan Dr. Dt. Ahmet Özant, Dr. Ceyhun Dalkan, Dr. Doğa Kalyoncu, Dr. Erdem Beyoğlu, Dr. Cemal Mert, Dr. Dt. Aysa Ayalı ve Dr. Dt. Osman Erçal katıldı.