Time: 1:28

Başkanımız

 

Sila Usar tip is org 

 

 

 

Başkanımız : Dr. Sıla Usar İncirli

 

 

 

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası Başkanı Sıla Usar İncirli, 15 Aralık 1972 Lefkoşa doğumludur.  Şht. Tuncer İlkokulu’nda eğitim hayatına başlayan Usar, Türk Maarif Koleji’ni sınıf birinciliğiyle tamamlamış ve ardından 1996 yılında Hacettepe Üniversitesi’nden mezun olmuştur. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi Nöroloji Anabilimdalı’nda uzmanlığını tamamlamıştır. Uzmanlık sonrası ise İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, tek lif EMG teknikleri eğitimi almıştır.(7.5.2012-7.8.2012)

Evli ve bir çocuk annesidir. İngilizcesi çok iyidir ve Fransızca lisanlarına hakimdir. Nöroloji Uzmanı olarak Dr. Burhan Nalbantoğlu devlet hastanesinde çalışmaktadır.

Doktor kimliği yanında, Naci Talat Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanlığı’nı da yürütmektedir.

Sıla Usar’ın sözel sunumlar:

 1. Primer Santral Sinir Sistemi Lenfoması. Türk Nöroloji Derneği Toplantısı, Nisan 2000
 2. Levodopa Yanıtlı Distoni. Türk Nöroloji Derneği Toplantısı, Haziran, 2000
 3. Kuzey Kıbrıs’ta demans. Uluslararası Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi. KKTC Sağlık Bakanlığı ve YDÜ işbirliği ile, 2001
 4. Olgu Sunumu, Multipl Skleroz Bahar Sempozyumu, 2010
 5. Olgu Sunumu, Multipl Skleroz Tedavi Gecesi, Ulusal Nöroloji Kongresi, 2012
 6. Kıbrıslı Türk Multipl Skleroz Hastalarında Poliotoimmünite ve Familyal Otoimmünite, Multipl Sklerozda Tanı ve Güncel  Yaklaşımlar, 2013
 7. Kamu Sağlık Hizmetlerinin Sunumu, KKTC Sağlık Bakanlığı Sağlık Çalıştayı, 2013
 8. Multipl Skleroz Tanısı ve Tanıda Güçlükler, Multipl Skleroz Kış Okulu, 2013
 9. Multipl Skleroz Olgu Sunumu, Hatay Aile Hekimliği Multipl Skleroz Bilgilendirme Toplantısı, 2014
 10. Multipl Skleroz’da Güncel Tedaviler, Multipl Skleroz Güz Okulu, 2014

Yayınlar:ı

 1. Nöroborreliozis, bir ön çalışma (Neuroborreliosis, a preliminary study). Nöroloji 1998;25(1):33-38
 2. Nörobrusellozise bağlı geçici iskemik atak (Transient ischemic attack due to neurobrucellosis). Türk Nöroloji Derneği Dergisi 1999;5(2):141-143
 3. Parkinson Hastalığının ortaya çıkışına genel anestezinin etkisi (Effect of general anesthesia on the emergence of Parkinson’s Disease). Türk Nöroloji Derneği Dergisi 2000;1(1):17-22
 4. Parkinson Hastalığının tedavisinde cerrahi (Surgery in the treatment of Parkinson’s Disease). Türk Nöroşirurji Dergisi Aralık, 2001
 5. Kuzey Kıbrıs’ta inme insidansı, risk faktörleri ve mortalite oranları (Stroke incidence, risk factors and mortality rates in Northern Cyprus). Türkiye Klinikler J Neurol 2014;9(1):1-8

Ulusal poster sunumları:

 1. Nörobrusellozise bağlı geçici iskemik atak. 34. Ulusal Nöroloji Kongresi, 1998
 2. Nöroborreliozis, bir ön çalışma. 34. Ulusal Nöroloji Kongresi, 1998
 3. Parkinson Hastalığı patogenezinde geçirilmiş operasyonların rolü.34. Ulusal Nöroloji Kongresi, 1998
 4. Posttravmatik bazal ganglion hematomu, frontal lob sendromu, malign gliom. 36. Ulusal Nöroloji Kongresi, 2000
 5. Parkinsonizmin ön planda olduğu iki nöroakantositozis olgusu. Hareket Bozuklukları ve Parkinson Hastalığı Sempozyumu, 2001
 6. Guillain Barre Sendromu ile seyreden bir nörobororreliozis olgusu. 37. Ulusal Nöroloji Kongresi, 2001
 7. Primer santral sinir sistemi lenfoması. 37. Ulusal Nöroloji Kongresi, 2001
 8. Uykuda hemifasiyal spazm. 37. Ulusal Nöroloji Kongresi, 2001
 9. Nörolojik hastalıkların tedavisinde plazma değişimi-KKTC deneyimi. 42. Ulusal Nöroloji Kongresi, 2006
 10. Hepatit B infeksiyonu ile birliktelik gösteren bir transvers miyelit olgusu. 42. Ulusal Nöroloji Kongresi, 2006
 11. Periyodik lateralize edici deşarjlar ve epileptik nöbetlerle giden bir Creutzfeldt-Jakob hastalığı olgusu. 7. Ulusal Epilepsi Kongresi, 2010
 12. Kuzey Kıbrıs’ta demans-Epidemiyolojik bir çalışma. 42. Ulusal Nöroloji Kongresi, 2006
 13. Patent foramen ovale ve genç iskemik inme, 47. Ulusal Nöroloji Kongresi, 2011
 14. Nörodejeneratif hastalıklarda siyalorenin botulinum toksin ile tedavisi. 49. Ulusal Nöroloji Kongresi, 2013
 15. İdiyopatik parkinson hastalığını taklit eden bir inme olgusu. 49. Ulusal Nöroloji Kongresi, 2013
 16. Kuzey Kıbrıs’ta miyastenia gravis hastalarının klinik özellikleri. 49. Ulusal Nöroloji Kongresi, 2013
 17. Creutzfeldt-Jakob hastalığı- KKTC’de son bir yılda iki olgu. 50. Ulusal Nöroloji Kongresi, 2014
 18. Brakiyal pleksus tutulumu ve Horner Sendromu ile kendini gösteren Pancoast Tümörü-Bir olgu sunumu. 31. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, 2015

Uluslarası poster sunumları:

 1. Botulinum toxin A injections for the treatment of hereditary geniospasm.  15th International Congress of Parkinson’s Disease and Movement Disorders, 2011
 2. Hemifacial spasm in sleep- A polysomnographic study. 16th International Congress of Parkinson’s Disease and Movement Disorders, 2012
 3. Overrepresentation of hemifacial spasm in hospital referrals in aTurkish speaking Cypriot population- A preliminary report. 17th International Congress of Parkinson’s Disease and Movement Disorders, 2013
 4. Clinical profile of myasthenia patients in Turkish speaking Cypriot population. 30th International Congress of Clinical Neurophysiology, 2014

Halen devam eden araştırmalar:

Kuzey Kıbrıs’ta multipl skleroz epidemiyoloji çalışması (2010 yılından beri sürmektedir).

Katıldığı Kıbrıs Türk Tabip Odası tarafından düzenlenen toplantılar:

 1. Klinik Beslenme, 2005
 2. Yoğun bakım ve idari prensipleri, 2005
 3. Akut miyokard enfarktüsünde teşhis, tedavi ve yeni tedavi konseptleri, 2005
 4. Otizm tanı ve tedavisi. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite sendromu tanı ve tedavisi, 2005
 5. Organ nakli uygulama ve yasal düzenleme, 2014

Deneyimleri:

 1. Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde Şubat 2002’den itibaren Nöroloji Uzmanı olarak görev yapmak
 2. Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Nöroloji Kiniğindeyarı süreli asistan eğitimi vermek
 3. Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yetişkin nöroloji hastalarının yanısıra pediatrik nöroloji hastalarının tetkik ve tedavilerini sürdürmek (Pediatrik nöroloji uzmanının göreve başladığı Ocak 2015 tarihine kadar)
 4. Elektronöromiyografi laboratuvarının kurulmasında öncü olmak, temel ve ileri EMG tetkiklerini başlatmak ve sürdürmek
 5. Hareket bozuklukları, spastisite ve kronik başağrısı tedavilerinde botulinum toksin uygulamalarını başlatmak ve sürdürmek
 6. Elektroensefalografi laboratuvarı hizmetleri
 7. Nöroloji yoğun bakım hizmetleri
 8. Akut inme tedavisinde trombolitik tedavilerin uygulanması
 9. Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği, 2006
 10. KKTC Sağlık Bakanlığı Teşkilat Yasaları güncellenme  çalışmalarında Tıp İş genel sekreteri olarak üyelik, 2014
 11. Birleşmiş Milletler Genetik Hastalıklar başlığında alt komite başkanlığı
 12. UNDP destekli Pancyprian Alzheimer Dementia Study projesinin yürütülmesi, 2004
 13. Nisan 2014 tarihinden itibaren KKTC Sağlık Bakanlığı tarafından Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Klinik Şefi olarak görevlendirilmek ve bu  görevi halen sürdürmek

Getiridiği Yenilikler:

 1. Elektrodiyagnostik incelemer (Periferik sinir ileti çalışmaları, iğne elektromiyografi (EMG) , görsel uyarılmış potansiyeller, ardışık sinir uyarımı) yapmak üzere EMG laboratuvarının Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde kurulması ve hizmetlerin sürdürülmesi (2002)
 2. Hareket bozuklukları, spastisite ve kronik başağrılarının tedavisinde botulinum toksin uygulamalarının Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde başlatılması ve hizmetlerin sürdürülmesi (2004)

Üyelikler:

 1. Türk Nöroloji Derneği
 2. Kıbrıs Türk Nörolojik Bilimler Derneği

Paramedikal ilgi alanları:

 1. Naci Talat Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanlığı
 2. Uluslarası Nicosia Old Town Jazz Festival başkanlığı 2013, 2014

 

 

Facebook Sayfamız