Anayasamıza göre Sağlık Bakanlığı’nın temel görevi her vatandaşa ihtiyacına göre, ayrıcalıksız, uygun ve yeterli sağlık hizmeti götürmektir.  Ancak ülkemizdeki birçok alanda olduğu gibi ‘sağlık’ alanında da devlet politikaları oluşturulmamıştır. İnsanlarımız çağdaş bir ortamda nitelikli sağlık hizmeti almalıdır. Bakanlığın kurumsal kimliğini ortaya koyması, sağlık hizmetinin kaliteli sunumunu yapabilecek bir mekanizma oluşturması ve bunun sürdürülebilir olması gerekmektedir.

Gelen geçen hükümetler kamu sağlık merkezlerinde kadrolu hekim istihdamlarının yapılması ve idari kadroların atanması için Kamu Hizmeti Komisyonu(KHK)’ndan münhal talep etmekten kaçınmıştır. Kamusal sağlık hizmetleri güvencesiz çalıştırılan sözleşmeli hekimler eliyle sürdürülürken başhekimlik ve klinik şeflikleri gibi idari sorumluluk gerektiren hizmetler ise geçici görevlendirmelerle yürütülmeye çalışılmaktadır.

Hal böyle olunca zaten fiziki alt yapı, ilaç ve malzeme eksiklikleriyle sürdürülen kamusal sağlık hizmetlerindeki sorunlar daha fazla artmaktadır.

‘Tabiplik Hizmetleri Sınav Tüzüğü’ndeki aksaklıkların giderilip objektif kriterler içeren yeni bir tüzük oluşturulması için sendikamızın hazırladığı değişiklik önerileri yıllardır idareler tarafından göz ardı edilmektedir.

Gazi Mağusa Devlet Hastanesi’nde yaşanan başhekimlik krizi kamu sağlık çalışanlarının iş barışının bozulmasına neden olmakta ve bununla birlikte sağlık hizmetlerinin sunumunu da aksatmaktadır. 28 Ocak 2019 tarihinde Gazi Mağusa Devlet Hastanesi Başhekimliği görevine KHK tarafından Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Başhekimi vekaleten görevlendirilmiştir. 17 Ekim 2019 tarihinde ise Sağlık Bakanlığı tarafından aynı idari kadro için Hastane Başhekim Yardımcısı görevlendirilmiştir. Diğer bir deyişle 2 farklı meslektaşlarımız Gazi Mağusa Devlet Hastanesi Başhekimliği görevini yürütmekte ve bundan dolayı yetki karmaşası yaşanmaktadır.

Ülkemizin ikinci büyük devlet hastanesi için KHK tarafından münhal ilan edilen başhekimlik kadrosuyla ilgili yazılı yarışma sınavı yapılmış ancak sözlü yarışma sınavı henüz gerçekleştirilmemiştir. KHK’nın yürürlükteki sınav tüzüğüne uygun şekilde ve yine komisyonun eski uygulamalarında yaptığı gibi yazılı yarışma sınavına katılan tüm hekimleri sözlü yarışma sınavına alıp başhekimlik atama sürecini adil bir şekilde ivedilikle tamamlamasını bekliyoruz.

Bizler Kıbrıs Türk Kamu Hekimleri olarak kısır tartışmalardan uzak, huzurlu bir ortamda nitelikli kamusal sağlık hizmeti sunumu yapmak istiyoruz.

Kamu sağlık merkezlerimizin gerek hizmet verecek hekim ve hekim dışı sağlık personeli yönünden gerekse alt yapı, ilaç ve malzeme yönünden tüm eksikliklerin giderilmesi için sendikal mücadelemizi sürdüreceğimizi kamuoyuna duyururuz.

 

Saygılarımızla

 

Yönetim Kurulu(a)

Dr. Ahmet Varış

Başkan