Sağlık Bakanı Sayın Dt. Ünal Üstel’i ilk ziyaretimizde kendisine vermiş olduğumuz mektup:
———————————————————————————————-
Sayın Dt. Ünal Üstel
KKTC Sağlık Bakanı
Sağlık Bakanlığı görevinizin ülkemize hayırlı olmasını dileriz.
Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası, ülkemizde yaşayan her bireyin sağılığını korumak, geliştirmek, kolay ulaşabileceği nitelikli ve eşit sağlık hizmeti almasını sağlamak için çalışmayı görev edinmiştir. Bununla birlikte ülkemizdeki sağlık sisteminin ana unsuru olan kamusal alanda hizmet veren hekimlerin ve diğer kamu sağlık çalışanlarının haklarını geliştirmek ve çalışma koşullarını iyileştirmek de diğer amaçlarımızdır.
Salgınla mücadelenin temel koşullarının şeffaflık ve bilimsel ilkeler doğrultusunda belirlenmiş politikalar olduğu sendikamız tarafından defalarca dile getirilmiştir.
Pandeminin yönetiminde başarı sağlanabilmesi için bütünsel mücadele ve sağlık çalışanlarının karar mekanizmalarında rol alması son derece önemlidir.
Taleplerimiz:
1. Ülkemizdeki Covid-19 pandemisinin şeffaf ve bilimsel veriler doğrultusunda yönetilmesi,
2. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de salgının uzun yıllar boyu sürebileceği öngörülerek sağlık ve ekonomi alanlarındaki kayıpların önlenebilmesi amacıyla sağlık kapasitesinin Covid-19 ve Covid-19 dışı hastalar için artırılması,
3. Hekim kadrolarının ivedilikle açılması.
Son 5 yıldır kamu sağlık merkezlerine kadrolu hekim istihdamı yapılmamış ve birçok meslektaşımız halen iş güvencesiz olarak çalıştırılmaya devam etmektedir.
4. Yasal mevzuatların güncellenmesi
Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Yasası), Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Yasası, Sağlıkta Şiddet Ceza Yasası, Tıbbi Uygulama Yasası, Hasta Hakları Yasası, Kamu Tabipleri Yasası, Döner Sermaye Yasası başta olmak üzere sağlık ile ilgili tüm yasaların ülkemizin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde ve bir bütün halinde düzenlenmesi sürdürülebilir bir sağlık sistemi için son derece önemlidir.
5. Covid-19 ile ilgili aşılamanın yaygınlaştırılması ve hızlandırılması,
6. Kamu sağlık hizmetleriyle ilgili her türlü düzenlemenin sendikamızla ve Hastane Yönetim Kurulları ile istişare edilerek yapılması.
Kıbrıs Türk Kamu Hekimleri olarak Covid-19 dışı hastaların tedavilerinde aksaklıklar yaşanmadan Covid-19 ile mücadelede şimdiye kadar olduğu gibi önümüzdeki süreçte de her türlü katkıyı yapmaya hazır olduğumuzu bir kez daha belirtir, yeni görevinizde başarılar dileriz.
Saygılarımla
Dr. Ahmet Varış
Başkan