Sağlık Bakanı Sayın Dt. Ünal Üstel’e göndermiş olduğumuz mektubumuz aşağıdaki gibidir:
……………………………………………
Sayın Dt. Ünal Üstel
Sağlık Bakanı
Geçtiğimiz haftalarda, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Sayın Dr. Deren Oygar, Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Müdürü Sayın Dr. Cenk Soydan ve Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürü Sayın Çiğdem Çağa ile yaptığımız toplantılarda Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi ve Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi’nin mevcut Teşkilat Yasaları’nda bulunan, diğer bir deyişle münhal açılması için herhangi bir yasal mevzuat değişikliği gerektirmeyen, ilk atama ve yükselme yeri olmak üzere toplam 90 hekim kadrosu üzerinde uzlaşıya varılmıştır.
Sendikamız 05 Nisan 2021 Pazartesi gününden itibaren nöbet ücretlerinin yasal mevzuatlara uygun şekilde ödenmesi, sağlık hizmetlerinin devamlılığı için görev yerinden ayrılamayan kamu sağlık çalışanlarının yemek ihtiyaçlarının karşılanması, Resmi gazetede 31 Mart 2021 tarihinde yayınlanan Hayat Pahalılığı Ödeneği Hakkı’nın 4 ay süreyle durdurulmasına yönelik Yasa Gücü’nde Kararname’nin iptal edilmesi ve bakanlığınızla uzlaşıya varılarak düzenlenen hekim kadrolarının Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından münhallerinin ilan edilmesi talepleriyle acil, tanı ve tedavi gerektiren kurullar dışındaki kurulların durdurulması şeklinde eylemlilik sürecini başlatmıştır.
Taleplerimizle ilgili hükümetiniz tarafından somut adımlar atılmaması nedeniyle 08 Nisan 2021 Perşembe gününden itibaren Acil Servisler, Onkoloji, Hemodiyaliz, Talasemi Merkezi, 112 Hızır Servis, Yoğun Bakımlar, ameliyathaneler, anjiyografi, endoskopi, kolonoskopi ve yatan hasta servisleri ile Acil Durum Hastanesi, Ateş Poliklinikleri ve COVİD-19 aşılamaları dışındaki poliklinik hizmetlerinin durdurulması şeklinde eylemlilik sürecimiz genişletilmiştir.
Ülkemizde 1 yılı aşkın bir süredir devam eden pandemi sırasında COVİD-19 vakaları ile birlikte diğer hastalarımızın da tanı ve tedavisi için tüm risklere rağmen her zaman olduğu gibi yine görevlerimizin başındayız.
Çünkü biz hekimlerin önceliği insan hayatıdır.
Eylemlilik sürecimizde bile kamu hekimleri olarak bizler tüm servislerimizde yatan hastalarımızın muayene, müdahale, pansuman ve konsültasyonlarını yapmaya; başvuran acil hastalarımızın tanısını koyup tedavisini düzenlemeye devam ediyoruz.
Mevcut eylemlerimizin yanı sıra 14 Nisan 2021 Çarşamba gününden itibaren Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi’ne bağlı Yeni Erenköy Sağlık Merkezi, Güzelyurt Sağlık Merkezi, Lefkoşa Kentsel Sağlık Merkezi ve İskele Sağlık Merkezi’nde mesai saatleri sonrasında üyelerimiz tarafından verilen tabiplik hizmetlerini de durduracağımızı ve sadece 112 Ambulans Servisi’nin hizmet vereceğini tarafınıza bildiririz.
Taleplerimizle ilgili somut adımlar atılana kadar mücadelemizi daha da yükselteceğimizi bir kez daha belirtir, hasta ve çalışan güvenliği için hükümetinizi diyalog yoluyla sorunları çözmeye davet ederiz.
Saygılarımızla
Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası Yönetim Kurulu
Dağıtım
1. Sayın Hamza Ersan Saner, Başbakan
2. Sayın Dursun Oğuz, Maliye Bakanı