Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (TIP-İŞ) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile eylemlerini genişlettiklerini duyurdu.

Sosyal medya  hesaplarında “Hükümete son uyarımız! Sabrımızın sonuna geldik!” başlıklı yazılarında 19 Nisan 2021 Pazartesi gününden itibaren, elektif ameliyatlar, anjiyolar ve diğer invaziv işlemlerin durdurulması şeklinde eylemlerini genişlettiklerini açıkladılar.

TIP-İŞ 5 Nisan tarihinde acil, tanı ve tedavi gerektiren kurullar dışındaki tüm kurullar durdurarak eyleme başlamıştı. Hükümetin sorunlara duyarsız kalması nedeniyle eylemlerini 8 Nisan tarihinde genişleterek yatan hasta servisleri, Acil Servisler, Yoğun Bakımlar, Onkoloji, Hemodiyaliz, Talasemi Merkezi, Acil Durum Hastanesi, Ateş Poliklinikleri, Covid-19 aşıları, ameliyathaneler, anjiyografi, endoskopi, kolonoskopi ve 112 Hızır dışındaki hizmetleri durdurarak devam etmişlerdi.

Hükümetin sessizliğini koruması ve uzlaşı yönünde adım atmaması nedeniyle sendika 14 Nisan tarihinden itibaren Yeni Erenköy, Güzelyurt, Trenyolu ve İskele Sağlık Merkezleri’ndeki mesai sonrası tabiplik hizmetlerini durdurarak eylemi bir üst seviyeye taşımıştı. Son olarak yaptıkları açıklama ile 19 Nisan tarihinden itibaren elektif ameliyatlar,  anjiyografi ve diğer invaziv işlemlerin duracağını açıkladı. Sağlık Bakanlığı ve Hükümeti sorunların giderilmesi için somut adımlar atmaya davet eden sendika idari mercilerin duyarsızlığa devam etmesi halinde eylemlerini daha da artıracağını bildirdi.