Günümüzde artan nüfus, yoksullaşma, pandeminin neden olduğu işsizlik halkın devlet hastanelerine ihtiyacını artırmıştır. Ancak devlet hastanesinde sık olarak tetkik ve ilaç eksikliği sorunu yaşanmakta, yardımcı personel eksikliği ise işleyişte aksamalara neden olmaktadır.

Şubat 2020’de Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yaşanan yangından beri kalp damar cerrahisi servisi tamir edilip hizmete açılmadı.

Birçok kanser ameliyatlarının yapılmasında elzem olan patolojinin frozen cihazı bozuk olduğundan ameliyatlar yapılamıyor

Yine patolojide immunhistokimya tetkikleri yapılamadığı için kanser patoloji raporları tamamlanamıyor. Bu nedenle özel hastanelere sevkler yapılıyor. Bu durum zamanla yarışılan kanser tanısında gecikmelere sebep oluyor.

Hastalıkların teşhisinde, tedavi yanıtlarının izlenmesinde ve takipte en önemli araçlardan olan laboratuvar testlerinin test kitleri eksik olduğu için birçok kan tahlili yapılamıyor. Bu eksiklikler her gün yüzlerce hastanın diyalize girdiği, kemoterapi aldığı, acil ameliyata, yoğun bakımlara alındığı hastanelerde hizmetin kesintiye uğramasına neden olmaktadır.

MRI cihazının belirli bölgelerin çekiminde kullanılan coillerindeki arıza nedeni ile bazı çekimler yapılamamaktadır.

Kanser hastalarının tedavisinde kullanılan radyoterapi cihazı arızalı olduğu için haftalardan beri hastalar özele sevk edilmektedir. Bu sevkler aynı tedavilerin kat be kat fazla maliyetle yapılmasına neden olacaktır.

İlaçlarda, tıbbi malzemelerdeki eksiklikler devam etmektedir. Pandemi nedeni ile fakirleşen toplumun kamu hastanelerine ihtiyacının giderek artması karşısında zaten yetersiz olan hastaneler daha da aciz hale gelmiştir. Bu tür eksiklik ve arızaların giderilmemesi nedeni ile hem hastalarımız zarar görmekte, hem sağlık çalışanları zor durumda kalmaktadır. Dahası hasta memnuniyeti olumsuz etkilenmektedir. Üstelik acil durumlar nedeni ile yapılan sevklere ödenecek ücretler zaten yetersiz olan sağlığa ayrılan bütçeyi daha da azaltarak ileride de eksiklik ve aksaklıkların devam etmesine neden olacaktır.

Devlet hastanesinde hekim olmak, ülkemizde, hele de pandeminin getirdiği sorunlar da düşünülünce, giderek zorlaşan bir görev için gittikçe artan mücadele gerekmektedir. Özlük haklarındaki sistemli törpülenme, hekimlerin çalışma koşullarını olumsuz etkilemekte, donanım, ilaç vb. eksikliklerden kaynaklanan sorunlar hekimin omuzlarına yüklenmekte ve yeri geldiğinde hasta-hekim ilişkisinde sorunlara neden olmaktadır.  Yeterli sağlık hizmeti sunumu  için, hekimlik uygulamalarının bilgi ve teknolojiye dayalı olması nedeniyle,  hekim- farklı meslek üyelerinden oluşan ekip- yeterli teknoloji/ donanımın varlığı gereklidir.

Günümüzde kamu hastanelerinde, ve maalesef her yerden sevk kabul eden Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi‘nde de  yaşanan kit, yardımcı personel vb. eksiklikler mevcutken, bu sorunu çözmek bir yana , her sorumluluğu hekime yüklemeye çalışmak ve şikayeti teşvik etmek bu olanaksız koşullarda çalışan hekimlerin meslek hakkının ihlalidir ve motivasyon kaybına neden olabilecek bir konudur.

Daha iyi sağlık hizmeti sunumu için isteklerimiz, altyapı ve donanım eksikliklerinin giderilmesi, hekimlerin hak ettikleri yeterli donanım ve yeterli özlük hakları ile çalışma koşullarına kavuşmasıdır.

 

KIBRIS TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ

KIBRIS TÜRK TABİPLERİ ODASI

KIBRIS TÜRK DİŞ TABİPLERİ ODASI

KIBRIS TÜRK HEKİMLER SENDİKASI