Ülkemizde bir kamu kuruluşu gibi hizmet veren Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB), kuruluşundan bugüne toplumun can ve mal güvenliğinin korunmasında ve toplumun kalkınmasında önemli rol oynamıştır.

Unutulmamalıdır ki geçmişte KTMMOB’nin denetiminden geçmeyen devlete ait yol projelerinde sel baskınları olmuş ve can kayıplarına yol açmıştır.

Ülkemizin önemli meslek örgütlerinden biri olan KTMMOB’nin kuruluş yasasının hükûmet edenlerin kendi menfaatleri doğrultusunda tepeden inme, anti demokratik bir şekilde değiştirmeye çalışması kabul edilemez.

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası, diğer sivil toplum örgütleriyle beraber her zaman olduğu gibi bu konuda da toplumsal muhalefetin bir neferi olarak haklı olan KTMMOB’nin yanında, ülkemizdeki keyfi ve menfaatçi uygulamaların ise karsısında olacağımızı kamuoyuna duyururuz.

 

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (TIP-İŞ) Yönetim Kurulu (a)

Dr. Şükrü Onbaşı

(Başkan)