Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası başkan ve yönetim kurulu 30 Ocak 2023 tarihinde Kıbrıs Türk Tabipleri Birliğini Ziyaret etti. Ziyarette Sağlık sistemi ve sağlıkta sorunlar tartışıldı ve fikir alişverişinde bulunuldu. Sağlığın ve toplumsal muhalefetin her alanında her zaman olduğu gibi iki örgüt arasında dayanışmaya ve iş birliğine devam edilmesi yönünde karar alındı.