Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası, her zaman, sağlık sisteminin kapsayıcılığını artırmak ve her vatandaşımızın ulaşılabilir, ücretsiz sağlık hizmeti alabilmesi adına, sadece merkez değil perifer hastanelerin de güçlendirilmesi gerektiğini savunmuş ve önerilerini yapmıştır.

Hastanelerin altyapı, tıbbi cihaz ve ekipman, hekim, hemşire ve diğer sağlık çalışanı açısından geliştirilmesi gereken bir dönemde görüyoruz ki Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi ve Gazimağusa Devlet Hastanesinde geçtiğimiz aylarda birçok hekim istifası olmuş, birçok hekim de başka hastanelere nakil talebinde bulunmaktadır. İstifa ve nakil taleplerinin gerekçelerine baktığımız zaman ise ilgili hastanelerdeki başhekimlerin hekimlere baskı, tehdit ve mobbing uygulamaları olduğunu görmekteyiz. Her iki hastanede de sorunların giderilmesi adına sendikamız hem hastane başhekimleri hem de sağlık bakanı ile defalarca görüşmüştür.

Sendikamızın 13 Aralık 2022 tarihinde Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yaptığı basin açıklamasında Dahiliye uzmanı eksikliğini dile getirmiştir. Bugün gelinen noktada Sağlık bakanlığı bu sorunu çözemediği için ilgili hastanede dahiliye nöbetleri döndürülememektedir. Hastanenin üç kardiyoloji uzmanı ve tek kalan üroloji uzmanı Lefkoşa Devlet Hastanesi nöbetlerine destek vermekte, geriye kalan zamanlarında icapcı olarak Gazimağusa Devlet Hastanesinde hizmet vermektedirler.

Hekim eksiklikleri nedeni ile iş yükü artan meslektaşlarımız ilaç, malzeme ve yardımcı personel eksiklikleri ile de ayrı bir mücadele verirken, hastane başhekimi sorunları çözme adına birleştirici olmak yerine hekimlere baskı ve tehdit yolunu seçmektedir. Sorunlarla zamanında ve yeteri kadar ilgilenmeyen ve sorunların esas kaynağı olan yetkilileri göremeyerek, yetersiz kalan hizmetlerin nedeninin hekimler olduğu yanılgısına düşmektedir. Sadece nöbet listelerinin düzenlenmesinde değil, günlük rutin işleyişte farklı gerekçelerle hekimlere, meslek onuruna yakışmayacak şekilde mobbing uygulamaktadır.

Yataklı tedavi kurumları dairesi teşkilat yasasında başhekimin görev, yetki ve sorumlulukları açıkça belirtilmiştir. Hastane başhekimlerinin yetkileri denetimle sınırlandırılmıştır, hiçbir başhekim sebep ne olursa olsun ceza veya benzeri yaptırımları uygulayamaz. Kendine itaatsizliği ceza sebebi gören başhekim, sağlık bakanının ilettiği sözlü ve yazılı emirlere uymamaktadır.

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası’nın muhatabı ne kişiler ne de hastane yöneticileridir. Bizim muhatabımız Sağlık Bakanı ve hükümettir. Bu yüzden, son bir kez de basın yolu ile Sağlık Bakanını bir kez daha göreve davet ediyoruz. Sorunları şeffaf ve tarafsız bir biçimde çözünüz. Her konuda olduğu gibi bu konuda da sendikamız iş birliğine hazırdır.

Sorunların çözümü noktasında bakanlığın atacağı adımların takipçisi olacağımızı ve gerekli her anda sendikal ve hukuki mücadelemizi yükselteceğimizi kamuoyuna bildiririz.

 

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası Yönetim Kurulu