Ülkemizde, sağlıkta şiddet olayları son dönemlerde artış göstermektedir. Toplumumuzun içinde bulunduğu ekonomik buhran, sosyal ve psikolojik çöküntü, siyasi iradesizliğin ve istikrarsızlığın oluşturduğu hayatın her alanındaki belirsizlik, insanların tahammül eşiğinin azalmasına neden olmaktadır. Hayatını idame ettirmekte zorlanan vatandaşlarımız, hizmet almak için başvurdukları kamu sağlık merkezlerindeki sistemsel ve altyapısal sorunlarla karşılaşmakta, bu durum da öfkelerinin artmasına sebep olmaktadır.

En son dün Güzelyurt Sağlık Merkezi’nde yaşanan olayla birlikte anlaşılmaktadır ki, şiddet olaylarının sebeplerinin başını, kamu sağlık merkezlerindeki altyapı, tıbbi alet ve personel eksikliği gibi kronikleşmiş sorunlar çekmektedir.

Kamu sağlık merkezlerindeki ilaç,cihaz,personel vs. gibi eksikler ve sistemsel yetersizlikler nedeni ile verilemeyen veya aksayan hizmetlerin sorumlusu çalışan hekim, hemşire ve diğer sağlık çalışanları değildir. Bunu bir kez daha hatırlatmakta fayda görür, vatandaşlarımızdan bu konuda daha duyarlı davranmalarını rica ederiz.

Kamu sağlık merkezlerindeki güvenlik personelinin sayısal yetersizliğinden dolayı oluşan güvenlik zaafiyetinin getirdiği sorunlarla her gün karşılaşmaktayız. Buradan bir kez daha sağlık bakanlığını bu sorunu çözmeye davet ederiz.

Güvenli çalışma alanlarının yaratılması adına yapılacak her türlü çalışmaya katkı koymaya hazır olduğumuzu, iş güvenliğimizin olmadığı ve şiddete zemin hazırlayan eksikliklerin giderilmediği merkezlerde sendikal ve hukuki mücadele başlatacağımızı kamuoyuna bildiririz.

 

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası Yönetim Kurulu (a)
Dr. Şükrü Onbaşı
(Başkan)