Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi bünyesinde hizmet veren ayaktan tanı binasındaki 20 yataklı ‘’Göğüs Hastalıkları Servisi 1’’ tam doluluk kapasite ile çalışmaktadır. Buna ek olarak hastane ana binasındaki ‘’Göğüs Hastalıkları 2’’ servisi 12 yatak kapasiteli olup %80-90 doluluk oranı ile çalışmaktadır. Bu servislerde akciğer kanseri, KOAH, astım, zatürre hastalarına ek olarak takip ve tedavisi devam eden 10 tüberküloz (verem hastalığı) hastası bulunmaktadır. Tüberküloz tanısı ile takip edilen hastalar toplu alanlarda yaşamakta olduğundan (yurt/ev vb.) bulaşıcılıkları giderilene kadar hastanede tecrit edilmeleri zorunludur. Ülkede tüberküloz ilaçlarının düzenli bulunmayışından dolayı hastaların hastanedeki tecrit süreleri uzamaktadır. Bu konu halk sağlığı açısından büyük önem arz etmektedir.

Her ne kadar Covıd-19 Hastalığı azalmış olsa da halen hastanede yatış gerektiren Covid-19 hastaları bulunmaktadır. Bu hastaların takip ve tedavisi de Göğüs Hastalıkları 2 servisinde sürdürülmektedir.

Göğüs Hastalıkları Servisi, Yoğun bakım servislerinde en çok hastası bulunan ve yoğun bakım hasta sirkülasyonunu önemli ölçüde etkileyen bir servisdir. Göğüs Hastalıkları yatak kapasitesi ve doluluk oranı yoğun bakımdan servise hasta taburculuğunu belirlemekte ve direk olarak yoğun bakım doluluğuna da etki etmektedir.

Acil servise başvuran hastaların neredeyse hepsi göğüs hastalıkları uzmanları tarafından konsülte edilmekte ve göğüs hastalıkları servislerine günlük ortalama 5 hasta yatışı yapılmaktadır.

Ameliyathanelerdeki hemşire eksikliğini gidermek adına Göğüs Hastalıkları 2 servisinin kapatılması, anlaşılacağı gibi hem hastanenin en kritik noktalarındaki işleyişi bozacak hem de hastalarımızın yatarak tedavi alma şansını azaltacaktır ve hastalarımızın mağduriyeti artacaktır.

KKTC sağlık sistemi içerisinde en çok ihtiyaç duyulan ve sorunsuz çalışıp, hizmet üreten bir birimin koşullarının iyileştirilmesi, hizmet kapasitesinin ve niteliğinin artırılması beklenirken, tam tersi yönde karar üretmek ve bir servisi boşaltmaya çalışmak hastalarımız adına tarafımızca kabul edilebilir değildir.

K.K.T.C. Sağlık Bakanlığı ve hastane idaresi tarafından alınan bu yanlış karardan vazgeçilmediği takdirde Pazartesi günü (05/06/2023) itibari ile başka bir uyarı yapılmadan ülke genelinde Göğüs Hastalıkları poliklinik hizmetleri durdurulacaktır. Oluşabilecek sorunların sorumlusu K.K.T.C. Sağlık Bakanlığı ve hastane idaresidir. Kamuoyuna duyurulur.

 

Saygılarımla

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası Yönetim Kurulu (a)

Dr. Şükrü Onbaşı

(Başkan)