M.Ö 5. yüzyıldan günümüze ulaşan Hipokrat kayıtlarından da anlaşılabileceği gibi o zamanlarda da hasta yaraları ve bakımları ile ilgilenen bir meslek grubunun olduğunu görmekteyiz.

19. Yüzyılda Hemşire Florence Nightingale öncülüğünde kurulan hemşirelik okulu ile de modern hemşireliğin temelleri atılmıştır. Hemşire Florence Nightingale sadece modern hemşireliği başlatan değil, aynı zamanda bugünkü yoğun bakım tıbbının da felsefik zeminini hazırlamıştır.

Günümüze gelindiği zaman hemşirelik mesleği, hasta tedavilerinin uygulanmasında, hastaların yaşamsal fonksiyonlarının takibinde, acil durumlarda bu fonksiyonlara müdahalede ve hepsinden önemlisi hasta bakımında sağlık sisteminin olmazsa olmazıdır.

Dünyanın birçok ülkesinde hemşirelik mesleği branşlaşmaya başlamışken, ülkemizde de branşlaşmanın önü açılmalı, gerekli eğitim alanları yaratılmalıdır.

Acil tıp hemşireliği, yoğun bakım hemşireliği, yenidoğan ve pediatri hemşireliği gibi üst düzey bilgi, beceri ve fedakârlık gerektiren bölümlerde teşvik edici ek tahsisatlar, yasalarda var olup da uygulamada ödenmeyen risk ödeneklerinin ödenmesi gerekmektedir. Yasal mevzuatların zamanında tadil edilmemesi nedeni ile bugün, 100 civarı hemşire gerekli sınavlarda başarılı olmalarına rağmen geçici statüde çalıştırılmaktadırlar.

Hastane yangınında, COVID-19 pandemisinde ve deprem bölgelerinde, biz hekimlerle omuz omuza, birliktelik ve dayanışma içerisinde emeğini ve bilgisini hiç esirgemeyen hemşirelerimizin 12 Mayıs Dünya Hemşireler Gününü en içten dileklerimizle kutlar, mesleğinizin hakkettiği değere kavuşmasını temenni ederiz.

 

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası Yönetim Kurulu (a)

Dr. Şükrü Onbaşı

(Başkan)