Yıllarca Cumhuriyet Meclisi İdari,kamu ve sağlık işleri komitesinde görüşülmeyi bekleyen Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nda, sağlıkta örgütlü sendikalar, meslek örgütleri ve KKTC Sağlık Bakanlığı ve diğer paydaşların özverili çalışması ile sona gelindi.
Söz konusu yasa ülkedeki sağlık hizmetlerinin sürdürülebilmesi için son derece önemlidir. Yeni hastaneler, ameliyathaneler, servisler ve yoğun bakımların açılması ancak bu yasanın yürürlüğe girmesiyle mümkün olacaktır.

Yasa çalışmaları süresince tüm paydaşlar yasanın en erken zamanda yürürlüğe girebilmesi adına birçok talep ve beklentilerini tehir etmiş, gerekli her konuda fedakarlık göstermiştir.
Son zamanlarda meclis alt komitede yapılan toplantılara sendikaların davet edilmemesine de hiçbir itirazımız olmamıştır.
Sağlıkta örgütlü tüm paydaşlar olarak, 31/07/2023 pazartesi günü yapılacak olan son toplantıya yasanın son halini görmek,fikir ve görüşlerimizi belirtmek için katılmayı talep eden bir dilekçe Cumhuriyet Meclis Başkanlığına verdik. Katılım talebimizin Komite başkanı Sn Dr. Özdemir Berova tarafından reddedildiğini öğrendik.
Milletvekili meslektaşımız, Dr. Özdemir Berova’ya bir de basın aracılığı ile seslenerek, komitenin yapılacak bu son toplantısına katılım talebimizin aynen devam ettiğini bildiririz.

 

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası Yönetim Kurulu (a)
Dr. Şükrü Onbaşı
(Başkan)