Son yıllarda ülkemizin birçok kamu kurum ve kuruluşlarında birtakım yolsuzluklar yaşanmıştır. Dün bazı serbest çalışan meslektaşlarımızın ve eczacıların dahil olduğu bir “ilaç vurgunu” olayını üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız.

Sigorta reçeteleri üzerinden yapılan bu yolsuzluk, KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından fark edilerek ilgili hekim ve eczaneler hakkında yasal süreç başlatılmıştır. Bakanlığın, konu ile ilgili duruşu tarafımızca olumlu karşılanmıştır. Sayın bakanın da dediği gibi sonuna kadar gidilmesi gerektiğini desteklediğimizi bildirir, bu vakitten sonra asıl önemli olanın bir daha böyle suistimallerin yaşanmaması adına atılacak adımların daha önemli olduğunu vurgulamak isteriz.

Kronik hastaların reçetelerinin aydan aya değil de doktorun hastası için uygun göreceği 3, 6 veya 12 aylık reçeteler şeklinde düzenlenmesi hem reçete yazılma sıklığını hem de vatandaşın zaman kaybı ve diğer mağduriyetlerinin azaltacaktır.

Mevcut reçete düzenleme sistemindeki suistimale açık noktaların giderilmesi ve ilaç takip sisteminin bir an önce devreye sokularak ülkeye giren ilaçların hastaya ulaşana kadar takip edilmesi elzemdir.

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası olarak, bugüne kadar sigortalı vatandaşların kamu sağlık merkezlerinden tam anlamı ile ücretsiz hizmet alamadıklarını, hastane eczanesinde olmayan ilaçları özel eczanelerden ücreti karşılığında almak zorunda kaldıklarını defalarca dile getirdik. Sosyal sigorta kapsamındaki ilaçların veya sigorta reçetelerinin tüm kamu sağlık merkezlerinde tüm kamu hekimleri tarafından da yazılabilmesi gerekliliğini savunduk.

Bu bağlamda Çalışma Bakanlığı’na yardıma ve iş birliğine hazır olduğumuzu bildirir, sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyururuz.

 

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası Yönetim Kurulu (a)

Dr. Şükrü ONBAŞI

Başkan